رخشانه، از نخستین خوانندگان زن افغانستان درگذشت

وفات رخشانه

حمیده اصیل معروف به „رخشانه“ یکی از نخستین خوانندگان زن در افغانستان در ۸۰ سالگی درگذشته است.
خانم رخشانه یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین خواننده‌های افغانستان در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در این کشور بود.
او همچنین از نخستین زنانی بود که „کشف حجاب“ کرد و در برنامه‌های فرهنگی بدون حجاب حضور یافت.
خانم رخشانه متولد کابل، فرزند اصیل خان وزیری، یک ژنرال چهار ستاره ارتش افغانستان و متعلق به خانواده‌ای در جنوب افغانستان بود که روی آوردن او به موسیقی نوعی از تابوشکنی محسوب می‌شد.
از او آهنگ‌های زیادی به زبان‌های فارسی و پشتو به جا مانده است.

Related posts

Leave a Comment