ده جاسوس چینی که در عملیات نیروهای امنیت ملی افغانستان در کابل بازداشت شده بودند، به چین تحویل داده شده اند.

ده جاسوس چینی که در عملیات نیروهای امنیت ملی افغانستان در کابل بازداشت شده بودند، به چین تحویل داده شده اند.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، روزنامه هندوستان تایمز به تازگی در گزارشی مدعی شده که جاسوسان چینی، از سوی حکومت افغانستان عفو و با پرواز ویژه به چین انتقال داده‌ شده‌اند.
طبق این گزارش، حکومت افغانستان به دولت چین پیشنهاد کرده‌ است که پس از رهایی جاسوسان آنها به طور رسمی عذرخواهی و به نقض قوانین بین‌المللی و خیانت به اعتماد کابل اعتراف کند.
امرالله صالح، معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز
صالح: هسته های شبکه های تروریستی در کابل کوچکتر شده
احمد ضیاء سراج، رییس امنیت ملی گفت: „در بارۀ شکبه چینایی‌ها همینقدر برایتان گفته می‌توانم که بلی دستگیر شده‌اند اما جزییاتش نظر به حساسیت‌هایی که است نمی توانیم برایتان بگوییم.“
ازسویی هم عبدالله تابع، آگاه مسایل گفت: „روابط بین الملل این که در پشت پرده چی روان است چرا جاسوسان بازداشت شده اند و این برای سیاست چین و سیاست افغانستان عواقب خوبی ندارد.“
درعین حال طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: „این را باید بدانیم که بین کشورها بعضی وقت‌ها چنین مراوده‌های صورت می گیرد دور از چشم مردم اما برای مصلحت روابط دو کشور.“
به تاریخ 10 دسامبر گزارش شده که 10 چینی که به اتهام جاسوسی و فعالیت در یک شبکه تروریستی در کابل دستگیر شده‌اند. اما در آن زمان حکومت افغاستان از جمله امرالله صالح؛ معاون نخست ریاست جمهوری که مسئولیت رسیدگی به امنیت کابل را به عهده دارد، بازداشت شهروندان خارجی را رد بود

Related posts

Leave a Comment