تمثال رئیس جمهور با ۲۴ هزار پیچ؛ هدیه جالب تیم ملی رباتیک افغانستان به غنی

شفقناافغانستان – ارگ ریاست جمهوری در یک خبرنامه‌ای گفته که رییس‌جمهور غنی با تیم رباتیک کشور در ارگ دیدار کرده‌است.
خانم رویا محبوب، مسئول تیم رباتیک افغانستان، تصویر رئیس جمهور غنی، ساخته شده از ۲۴ هزار پیچ را برای رییس جمهور کشور از سوی تیم رباتیک هدیه داد.
رئیس جمهور غنی ضمن قدرانی از ابتکارات تیم رباتیک کشور گفت: « که شما نسل جوان کشور هستید که تفکر درازمدت دارید و این برای افغانستان مرفه و با ثبات بسیار مهم می باشد.»
رئیس جمهور از هدیه تیم رباتیک افغانستان ابراز امتنان نموده، گفت که حکومت در چند ماه آینده فرصت های بیشتر را برای دیجیتال سازی افغانستان فراهم خواهد کرد و به ویژه عرصه های طب، معارف و تجارت به سیستم دیجیتالی عیار خواهند شد.
وی تأکید کرده گفت که در آیندۀ نزدیک یک تیم بین المللی به افغانستان می‌آید و ابعاد دیجیتال سازی کشور را از نزدیک مشاهده خواهد کرد.

Related posts

Leave a Comment