دستور اشرف غنی مبنی بر بررسی سندهای افشا شده‌ در اداره امور

دستور اشرف غنی مبنی بر بررسی سندهای افشا شده‌ در اداره امور

رییس جمهور اشرف غنی، به دادستانی کل دستور داده است تا سندهای افشا شده‌ی اداره امور ریاست جمهوری را بررسی و با عاملان آن برخودر

قانونی نمایند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شبکه 1، ارگ ریاست جمهور با نشر اعلامیه‌ای گفته که رییس جمهور تمام این سندها را در جریان سفرش به نیویارک خوانده است و آن را شدیدن محکوم کرده است.
در اعلامیه آمده است: „محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه‌ها به ویژه در داخل دستگاه حکومتی را شدیدان محکوم می‌کند و به هیچ نهاد و فردی اجازه‌ی خدشه دار کردن وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان را نمی‌دهد.“
بر بنیاد این خبرنامه، رییس جمهور به دادستانی کل کشور هدایت داده است تا در این خصوص بررسی همه جانبه صورت بگیرد و با عاملان این اقدام در روشنی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور برخورد کند.“
سندهای که چند روز پیش از اداره امور ریاست جمهوری افشا شد، نشان میدهد که برخی از مسوولان این اداره برای جلوگیری از استخدام قوم‌های غیر پشتون با یکدیگر توافق کرده بودند.
بر اساس این توافق تنها افراد محدودی از سایر قوم‌ها به صورت نمادین در این اداره استخدام می‌شدند که این موضوع واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.

Related posts

Leave a Comment