کتاب آموزشی چگونگی „جنگ با روسیه “ برای ارتش آمریکا از چاپ برآمد

کتاب آموزشی چگونگی „جنگ با روسیه “ برای ارتش آمریکا از چاپ برآمد

ارتش آمریكا دستورالعمل های آموزشی را در مورد تاکتیک های روسیه در جریان جنگ های مخفیانه و اینکه چگونه نیروهای مسلح ایالت متحده میتوانند با آن مبارزه نمایند، نشر نموده اند .

به گزارش اسپوتنیک، در این کتاب راهنما، تمرکز ویژه به عملیات های روسیه در اوکراین و کریمه صورت گرفته است.رهنما که در 68 صفحه به نشر رسیده ،اطلاعات را در مورد تکنالوژی سلاح روسی فراهم نموده ، و همچنین به نقاط ضعف روسیه، که می تواند توسط نیروهای ایالات متحده مورد استفاده قرارگیرد اشاره می کند.
به عنوان مثال، رهنما به نیروهای مسلح ایالات متحده توصیه مینماید که در شرایط جنگ الکترونیک ، زمانی که GPS و ارتباطات رادیویی بطور درست کار نمی کند ، چگونه فعالیت نمایند. جالب اینجا است که اگرچه به ارتش ایالات متحده در مورد قدرت ضد جنگ و تجهیزات جنگی روسیه هشدار داده شده اما رهنما ، همچنین یادآور می شود که در حال حاضراین تکنالوژی و تجهیزات روسیه کمبودی ها را دارا بوده و بیشتر در کالیفرنیا، اوکراین و سوریه متمرکز است.

Related posts

Leave a Comment